full screen background image
Biogas Profesionalna radionica, Segedin, 14.03.2013

Predavanje na temu: Status i mogućnosti biogas industrije u Srbiji.

Uspostavljanje prekograničnog razvoja biogas industrije kroz zajedničko određivanje biogas potencijala, edukacije, istraživanja i inovacija.


Lokacija novog biogas postrojenja

Na ovoj lokaciji uz kompletno uredjenje farme i primene svih ekoloških standarda, izgradiće se biogas postrojenje kapaciteta 200 kW električne energije i 22o kW toplotne energije.

Faze:
1. Izrada studije izvodljivosti
2. Priprema projektne dokumentacije
3. Izrada glavnog projekta za biogaspostrojenje
4. Izrada projekata za iskorišćenje toplotne energije
5. Izrada projekta za uredjenje farme, silo jame ,centalno prikupljanje osoke, trasa cevovoda, iskorišćenje toplotne energije i dr
6. Tenderisanje i izbor tehnologije i izvodjača
7. Tenderisanje i izbor finansiranja
8. Po dobijanju gradjevinske dozvole, ugovaranje i Izgradnja u roku od 9 meseci

Kontakt EM BIOGAS CENTAR
Bulevar Oslobodjenja 127, 2. sprat, 21000 Novi Sad, Serbia
tel: +381 21 63 50 545
mob: +381 62 26 36 08 (SRB) +36 30 41 63 558 (HUN)

office@biogascentar.comPronađite nas na mapi